Duszpasterze

o. Emanuel Krzysztof Żak

Proboszcz

Urodził się 2 września 1963 roku w Gliwicach. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w roku 1970. Po jej ukończeniu kształcił się w Liceum Zawodowym. W roku 1983 wstąpił do Zakonu franciszkańskiego. Nowicjat odbył w latach 1983-1984 w Borkach Wielkich. Od roku 1984 podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Kłodzku. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1990 roku we Wrocławiu-Karłowicach. Został skierowany do pracy w Krynicznie k. Wrocławia, w charakterze wikarego domu i parafii. Obowiązki wikariusza spełniał do 17 sierpnia 1992 roku. Z Kryniczna został przeniesiony do Nysy, gdzie też został wikariuszem parafii. Kontynuował studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego uzyskując tytuł mgr lic. teologii. Od 5 sierpnia 1997 roku służył jako proboszcz wspólnocie parafialnej w Gliwicach. Funkcję proboszcza pełnił wraz z urzędem wikarego klasztoru. Od 29 lipca 2000 r. pełni funkcję proboszcza wraz z urzędem przełożonego domu (gwardiana). Z Gliwic został skierowany do pracy jako wikariusz domu i wikariusz parafialny do Dusznik Zdroju, gdzie posługę tę pełnił do 2012 roku. Kolejnym klasztorem w którym przyszło mu pracować jeden rok był Wrocław Sołtysowic pomagając proboszczowi i wikariuszowi jako duszpasterz parafialny. Od 17 sierpnia 2013 roku decyzją zarządu został skierowany do Kłodzka w charakterze proboszcza parafii.